VI­NER­NA

Gourmet - - VIN -

Mas­so­li­no gör fle­ra rö­da vi­ner, bå­de av neb­bi­o­lodru­van, dol­cet­to och bar­be­ra. Bar­be­ra d’Al­ba ”Gi­sep” är topp­vi­net bland de sist­nämn­da och görs en­dast vis­sa år. På Sys­tem­bo­la­get finns just nu kryd­digt go­da 2015 Bar­be­ra d’Al­ba (nr 72228, 159 kr). Där finns ock­så det stål­tank­sjäs­ta, fint fruk­ti­ga 2015 Dol­cet­to d’Al­ba (nr 72950, 145 kr). Mis­sa in­te hel­ler 2015 Lang­he Neb­bi­o­lo (nr 71357, 179 kr) och här­ligt sö­ta och des­sert­flör­ti­ga mousserand­e 2015 Mosca­to d’Asti (nr 77015, 129 kr). Då och då dy­ker ock­så Mas­so­li­nos Lang­he Char­don­nay upp på mark­na­den – här ger char­don­nayd­ru­van rik och aning­en tro­pisk frukt sam­ti­digt som sy­ran och fat­to­ner­na ger per­fekt ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.