PAS­TA MED PESTO, TAGGIASCA- OLI­VER OCH DATTERINO- TO­MA­TER

Gourmet - - PARMESAN -

I den här rät­ten an­vän­der Sil­va­na Ghil­la­ni så­väl pe­co­ri­no, en hård­ost gjord på får­mjölk, som par­mi­gi­a­no reg­gi­a­no. Här är det rå­va­ror­na som gör he­la rät­ten. De svar­ta taggiasca-oli­ver­na kom­mer från Li­gu­ri­en, även känt som den ita­li­ens­ka ri­vi­e­ran. Datterino-to­ma­ter är små och av­långa med ut­präg­lad söt­ma.

4 per­so­ner PESTO:

4 kru­kor färsk ba­si­li­ka (80 g) 1 tsk grovt salt 60 g par­me­san 30 g lag­rad pe­co­ri­no 30 g pin­jenöt­ter 3−4 val­nöt­ter 1 vit­löks­klyf­ta 1 ¾ dl oliv­ol­ja, ex­tra ver­gi­ne

PAS­TA:

200 g datterino-to­ma­ter 1 tsk salt 80 g ur­kär­na­de svar­ta oli­ver 400 g pas­ta, t ex tro­fie el­ler tre­net­te

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

durk­slag

1 Pesto: Skölj ba­si­li­kan och tor­ka var­samt av bla­den med pap­per ut­an att ha sön­der dem. När bla­den har tor­kat, lägg dem i en mix­er.

2 Till­sätt grovt salt, par­me­san, pe­co­ri­no, pin­jenöt­ter, val­nöt­ter, vit­lök och ba­si­li­ka. Kör allt till en ho­mo­gen bland­ning. Till­sätt ol­jan sist och mixa igen.

3 Pas­ta: Skölj to­ma­ter­na och skär dem se­dan i tun­na ski­vor. Lägg dem i en skål och strö över salt. Lägg ner oli­ver­na och låt lig­ga 30 min.

4 Ko­ka upp re­jält sal­tat vat­ten i en stor ka­strull och tilla­ga pas­tan al den­te. Ta un­dan ett par ske­dar av kok­vatt­net och häll se­dan av vatt­net från pas­tan ge­nom ett durk­slag.

5 Ser­ve­ring: Blan­da sam­man pas­tan med pesto, to­ma­ter och oli­ver. An­vänd kok­vatt­net för att bin­da ihop allt. Ser­ve­ra ge­nast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.