NÄSSELPAJ

Gourmet - - PARMESAN -

En läc­ker paj på ost och grönt som ser­ve­ras i tun­na tårt­bi­tar. Till sin nässelpaj an­vän­der Ma­ria Eli­sa par­mi­gi­a­no reg­gi­a­no. Om du in­te hit­tar färs­ka näss­lor går det bra att er­sät­ta dem med man­gold el­ler spe­nat.

1 paj, 6 bi­tar

300 g ren­sa­de näss­lor 200 g ri­cot­ta 1 ägg 40 g smör 1 äggu­la ½ dl mjölk 3 msk oliv­ol­ja, ex­tra ver­gi­ne 1 ½ dl ri­ven par­me­san 1 krm tor­kad mej­ram ½ tsk salt ½ krm ma­len svart­pep­par

ATT TOP­PA MED:

½ dl ri­ven par­me­san 1 msk oliv­ol­ja, ex­tra ver­gi­ne

TILL FOR­MEN:

smör och strö­bröd

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

gum­mi­hands­kar hål­slev durk­slag mez­zalu­na, halv­må­ne­for­mad

grön­saks­hac­ka­re

1 Värm ug­nen till 180°. Skölj näss­lor­na med hands­kar på så att du in­te brän­ner dig. Ko­ka upp lätt­sal­tat vat­ten och sjud näss­lor­na en kort stund. Ta upp dem med hål­slev och låt dem rin­na av i durk­slag. Kra­ma ut det sista vatt­net och lägg näss­lor­na på en skär­brä­da. Grov­hac­ka dem med mez­zalu­nan.

2 Ägg­stan­ning: Smält smö­ret i en li­ten ka­strull och låt det sval­na nå­got. Lägg näss­lor, ri­cot­ta, ägg och äggu­la i en bun­ke. Till­sätt mjölk, ol­ja, par­me­san, mej­ram, salt och pep­par. Rör sam­man med en gaf­fel och rör sist ner smö­ret.

3 Smörj och bröa en paj­form med rik­ligt med strö­bröd. För­de­la näs­sel­bland­ning­en i he­la paj­for­men. Top­pa med par­me­san och ol­ja. Tilla­ga i ug­nen 30−40 min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.