NOCINO, HASSELNÖTS­LIKÖR

Gourmet - - PARMESAN -

Nocino görs av grö­na, omog­na val­nöt­ter som man ploc­kar in­nan ska­len har hun­nit hård­na. En­ligt tra­di­tio­nen i Par­ma ska val­nöt­ter­na ploc­kas nat­ten till den 24 ju­ni, som är Johannes Dö­pa­rens dag. Nöt­ter­na ska va­ra täck­ta av dagg, det bring­ar lycka.

2 flas­kor à ca 5 dl

32 färs­ka omog­na val­nöt­ter 1 ci­tron 1 li­ter rent bränn­vin 6 krydd­nej­li­kor 2−3 ka­nel­stäng­er 1 ½ dl vat­ten 4 ½ dl strö­soc­ker (ca 400 g)

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

rot­frukt­s­ska­la­re hus­hålls­ter­mo­me­ter glas­behål­la­re med lock el­ler

da­me­jean­ne mör­ka flas­kor med lock

1 De­la var­je nöt i fy­ra bi­tar med en vass kniv. Tvät­ta ci­tro­nen no­ga och ska­la av det tun­na, gu­la ska­let med hjälp av en rot­frukt­s­ska­la­re. Häll bränn­vi­net i en ka­strull och het­ta upp det till strax un­der kok­punk­ten.

2 Lägg nöt­ter­na i en stor glas­behål­la­re med lock el­ler i en da­me­jean­ne. Lägg ner ci­tron­skal, krydd­nej­li­kor och ka­nel. Häll på bränn­vi­net och ställ i rumstem­pe­ra­tur på ljus plats 3 må­na­der. Rör om varan­nan, var tred­je dag (el­ler ska­ka om du an­vän­der da­me­jean­ne).

3 Ef­ter 3 må­na­der är det dags att si­la bort nöt­ter­na från bränn­vi­net ge­nom sil­du­ken.

4 Häll vat­ten och soc­ker i en ka­strull, het­ta upp och rör om så att sock­ret lö­ses upp. Rör sam­man med det si­la­de val­nöts­bränn­vi­net.

5 Häll upp li­kö­ren på mör­ka flas­kor och för­slut med lock. Låt stå på lag­ring ca 8 må­na­der. Li­kö­ren kom­mer att mörk­na ef­ter hand, och den kan för­va­ras svalt och mörkt i fle­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.