SPANS­KA SMA­KER

Gourmet - - NYTT -

Se­dan star­ten för 15 år se­dan öpp­nar nu Bock­holms­grup­pen sin ti­on­de re­stau­rang i Stock­holm. In­te långt från sys­ter­kro­gen Ny­bro­ga­tan 38 på Ös­ter­malm sat­sas nu på sal­ta, sen­su­el­la, spans­ka sma­ker hos Span­jors­kan, som just har öpp­nat på Ny­bro­ga­tan 43. Lunchöp­pet, men fram­för allt slår man ett slag för lång­sitt­ning­ar ef­ter job­bet med gin to­nic, fi­no och mand­lar. Och när skym­ning­en när­mar sig vill man få mat­gäs­ter­na att fal­la i trans över gril­la­de rä­kor, färs­ka skal­djur, hel­gril­lad bläck­fisk och späd­gris. Allt med am­bi­tio­nen att top­pa med den omiss­känn­li­ga käns­lan av ett stö­kigt sym­pa­tiskt och krydd­starkt Spa­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.