LÄ­KAN­DE MAT

Gourmet - - NYTT -

Mia Cla­se och Lina Nert­by Au­rells Food Phar­ma­cy blev för­ra årets mest otip­pa­de dun­der­suc­cé. Plöts­ligt vil­le vi al­la lä­ra oss hur vi kan äta bå­de gott och an­ti­in­flam­ma­to­riskt. Nu föl­jer du­on upp med Food Phar­ma­cy: kok­bo­ken (Bon­ni­er Fak­ta) i sam­ma an­da fast för en stör­re publik. Rät­ter från var­dag till hel­glyx, al­la med må­let att såklart bå­de gö­ra och sma­ka gott. Samt­li­ga rät­ter är dess­utom fria från glu­ten, mjölk och soc­ker. Ba­ra en så­dan sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.