FRANS­KA FRESTELSER

Gourmet - - NYTT -

He­la Sve­ri­ges en­fant ter­rib­le Sé­basti­en Bou­det har läm­nat bröd­kor­gar­na och gett sig in i det klas­sis­ka frans­ka kö­ket – åt­minsto­ne så som han upp­lev­de det un­der sin barn­dom. I Sé­basti­ens frans­ka kok­bok (Bon­ni­er Fak­ta) tar han oss med på en re­sa sö­derut; mot mam­ma Ar­let­tes grö­na mat men även till fram­ti­dens mat med hjälp av ett håll­bart jord­bruk. Men fram­för allt får vi ser­ve­ra­de rustika klas­sis­ka rät­ter som coq au vin, cô­te de bo­euf och mou­les ma­ri­niè­res. Mot slu­tet kan han dock in­te lå­ta bli att dop­pa fing­rar­na i deg­bun­ken. Och det är vi för­stås gla­da för. Sär­skilt som Sé­basti­en av­slö­jar sin tolk­ning av ett ul­ti­mat bröd­re­cept: le pain cent pour cent – hund­ra pro­cent bröd. Det blir in­te bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.