Be­satt av bröd

Gourmet - - NYTT -

Ska du ba­ra ha en bröd­bi­bel så håll ögo­nen på Nat­han Myr­h­volds Mo­der­nist Bre­ad: The Art & Sci­ence (Coo­king Lab). För­res­ten, in­te en­bart en ut­an to­talt fem böc­ker är den­na ve­ri­tab­la djup­dyk­ning i de­gens un­der­ba­ra värld – allt in­ba­kat i en ele­gant plåt­form. Fy­ra år av ve­ten­skap­lig re­se­arch tog det Myr­h­vold och hans outrött­li­ga team för att få en hel­hets­bild över en tra­di­tion som sträc­ker sig 6 000 år till­ba­ka. Upp­läg­get känns igen från den Se­att­le­ba­se­ra­de och pris­vin­nan­de tek­nik­fors­ka­rens för­ra opus Mo­der­nist Cu­i­si­ne.

Och om du bryr dig en en­das­te smu­la om histo­ria, ve­ten­skap, in­gre­di­en­ser, tek­ni­ker och re­cept kring bröd är des­sa 2 000 si­dor och drygt 1 200 re­cept den en­da bok du nå­gon­sin kom­mer att be­hö­va.

Mo­der­nist Bre­ad släpps den 24 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.