Bjud in till svensk vin­prov­ning! Här är någ­ra av mi­na fa­vo­ri­ter:

Gourmet - - VINNYTT -

2016 Skep­parps Grand Prix So­la­ris

(NÅ, nr 70309, 149 kr, 50 cl) Sim­rishamns kom­mun, Sve­ri­ge, Skep­parps Vin­gård, 16 p

Fint fruk­tigt av per­si­ka och nek­ta­rin. Hög men ba­lan­se­rad sy­ra och fin längd. Ser­ve­ra till squash­bif­far med to­mat­sås.

2016 Boråk­ra So­la­ris

(BS, nr 31716, 168 kr, 50 cl) Ble­kinge, Sve­ri­ge, Vin­går­den Sto­ra Boråk­ra, 16,5 p

Snyggt sy­ra­rikt med li­me, nek­ta­rin och pä­ron, som med li­te tid i gla­set hit­tar en stil­full mi­ne­ral­ton. Ser­ve­ra till en krä­mig (svensk) get­ost.

2014 Pe­ga­sus Fat

(BS, nr 31202, 295 kr) Skå­ne, Sve­ri­ge, Vin­går­den i Åhus, 16,5 p

Gans­ka tyd­lig fat­ton, va­nilj, kryd­da och fet fruk­tig ci­truska­rak­tär. Långt och rikt i egen­sin­nig stil.

Sök ock­så ef­ter de rö­da vi­ner­na från Vej­by Vin­gård gjor­da av druvsor­ter­na re­gent och ca­ber­net co­lon­jes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.