Bäs­ta bud­get­köp!

Gourmet - - VINNYTT -

VITT

2016 Gran­de Cre­vet­te Sau­vig­non Blanc (BS, nr 79792, 79 kr) Frank­ri­ke, Do­mai­ne Wi­nes, 15,5 p Ren, frisk äpp­lig­het, ci­trus och ett uns flä­der. Torrt, friskt och lätt­gil­lat skal­djur­svin. 2016 Vil­la Gar­ros Sau­vig­non Bor­deaux (NÅ, nr 4184, 99 kr) Bor­deaux, Frank­ri­ke, Franço­is Lur­ton, 15,5 p Fräscht, blom­migt och ci­trus­fruk­tigt med li­te pas­sions­frukt, näss­lor och kryd­dig­het. Gott till stekt fisk. 2016 Or­bal­lo Al­ba­riño (NÅ, nr 2696, 98 kr) Rías Baix­as, Spa­ni­en, Bo­de­gas La Val, 16 p Rent, ung­dom­ligt pä­ron­dof­tan­de med an­ty­dan till ci­trus och sten­rök. Snygg och stram ef­ter­smak.

RÖTT

2016 Chi­an­ti del Ba­ro­ne Ri­ca­so­li (NÅ, nr 2700, 95 kr) Chi­an­ti, Ita­li­en, Ba­ro­ne Ri­ca­so­li, 15,5 p Lätt, friskt och mjukt med fin sy­ra och li­ten kryd­dig­het. Ser­ve­ra svalt till hem­la­gad piz­za. 2014 Pé­rez Cruz Re­ser­va Ca­ber­net Sau­vig­non (BS, nr 6000, 99 kr) Mai­po, Chi­le, Pé­rez Cruz, 16 p Maf­figt, mo­dernt och fruk­tigt av cas­sis med fi­na to­ner av mint och ce­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.