Gour­mets po­äng­be­döm­ning

Gourmet - - VINNYTT -

Vi­ner­na po­äng­be­döms en­ligt in­ter­na­tio­nell 20-po­ängska­la. 10–14 p = en­kelt vin 15–16 p = gott och väl­gjort vin som re­kom­men­de­ras 17–18 p = stor sma­kupp­le­vel­se 19–20 p = myc­ket stor sma­kupp­le­vel­se 1–5 = sma­kupp­le­vel­se i re­la­tion till pris Flas­kans stor­lek 750 ml om ej an­nat ang­es NY = ny­het på Sys­tem­bo­la­get EX = ex­klu­siv ny­het i be­grän­sad upp­la­ga NÅ = ny år­gång av en tro­tjä­na­re på Sys­tem­bo­la­get BS = Sys­tem­bo­la­gets be­ställ­nings­sor­ti­ment FS = fast sor­ti­ment på Sys­tem­bo­la­get NH = nät­hand­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.