RE­STAU­RANG­ER & VINBUTIKER

Gourmet - - LIGURISKA VINHEMLIGH­ETER -

Ca­sa e Bottega, Dol­ce­aqua – mo­der­na tolk­ning­ar av tra­di­tio­nellt kök, myc­ket bra mat, vin­lis­ta och ser­vice. Har även de­li. Gra­ni di Pe­pe, Or­to­ve­ro – mo­der­na tolk­ning­ar av tra­di­tio­nellt kök, myc­ket bra mat, vin­lis­ta och ser­vice. Tor­tu­ga, San­re­mo – bra lo­kal mat, vi­ner och ser­vice. Eno­teca Trat­to­ria Re, Dol­ce­aqua – bra ut­bud av lo­ka­la vi­ner att kö­pa med hem. Il For­let­to, San­re­mo – fan­tas­tisk eno­teca med bra ut­bud av lo­ka­la och and­ra ita­li­ens­ka vi­ner.

Över­allt hit­tar man mat­vän­li­ga vi­ner och vin­vän­li­ga maträt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.