ROS­SE­SE DI DOL­CE­AQUA – AND­RA BRA PRO­DU­CEN­TER

Gourmet - - LIGURISKA VINHEMLIGH­ETER -

För­u­tom Ka’ Man­ci­né som nämns i tex­ten finns det fler in­tres­san­ta pro­du­cen­ter: Lil­la En­zo Gug­li­el­mi gör aning­en ru­sti­ka­re, myc­ket char­mi­ga vi­ner. An­to­nio Per­ri­no har bli­vit nå­got av en kult­pro­du­cent med sin mi­ni­ma­la pro­duk­tion un­der nam­net Te­sta­longa. Ter­re Bi­an­che är li­te stör­re och gör sta­bi­la och bra vi­ta och rö­da vi­ner. Mac­ca­rio Dring­en­bergs vi­ner är myc­ket ele­gan­ta, li­kaså Tenu­ta An­fos­sos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.