John Al­bans de­but på bo­la­get

Gourmet - - NYTT -

I slu­tet av sep­tem­ber sker webb­lan­se­ring av ef­ter­trak­ta­de Al­ban Vi­ney­ards vi­ner på Sys­tem­bo­la­get.se. Det är rö­da 2013 Al­ban Patri­na (nr 94556, 799 kr) och vi­ta 2014 Al­ban Esta­te Vi­og­ni­er (nr 96620, 649 kr) som kom­mer i be­grän­sad upp­la­ga. Det är förs­ta gång­en som Al­bans vi­ner når svens­ka pri­vat­kon­su­men­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.