25-års­ju­bi­le­um för syd­af­ri­kansk sau­vig­non

Gourmet - - NYTT -

He­la 25 år­gång­ar har vin­hu­set Mul­der­bosch pro­du­ce­rat av sitt sau­vig­non blanc-vin. Årets ver­sion, 2017 Mul­der­bosch Sau­vig­non Blanc (nr 75391, 109 kr), som pre­cis kom­mit till be­ställ­nings­sor­ti­men­tet, är en­ligt vin­ma­ka­ren Adam Ma­son den bäs­ta hit­tills. Dess­utom har en fem­te­del av vi­net fått vi­la en tid på sto­ra ek­fat för att få yt­ter­li­ga­re kom­plex­i­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.