Malin Nord­blom

Gourmet - - LEDARE -

Gour­mets nya webb­re­dak­tör Malin Nord­blom är svag för mat, in­red­ning och sin egen sil­ver­smed­ja By Ma Lin. Skåns­ka Malin har ett för­flu­tet i en mängd oli­ka län­der, men mest sak­nar hon ti­den i Shang­hai. I kö­ket la­gar hon fort­fa­ran­de helst ki­ne­siskt, och vän­tar på att köks­re­no­ve­ring­en ska bli fär­dig. Hur boos­tar du dig bäst ge­nom vin­tern?

– Ge­nom att var­je morgon pres­sa ing­e­fä­ra och fruk­ter som man­go och apel­sin till en god juice. Fast den här vin­tern var bästa boos­ten att re­sa till Flo­ri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.