Menyn, mil­jön och män­ni­skor­na gör fes­ten

Gourmet - - NYTT -

I vack­ra Va­sa­sa­len på Uppsa­la slott de­sig­nar vi ditt ju­bi­le­um, bröl­lop och din kon­fe­rens ut­i­från di­na öns­ke­mål. Och vår upp­skat­ta­de ca­te­ring kan du be­stäl­la in­om he­la Uppsa­la- och Stock­holms­om­rå­det. Dags att pla­ne­ra nästa fest och event till dig och ditt fö­re­tag? Väl­kom­men till Caj­sa's Kök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.