Brän­nan­de be­gär

Gourmet - - NYTT -

Myc­ket vill ha mer. För den som en gång sla­git sig in i den he­ta chi­lidjung­eln finns ing­en åter­vän­do. För al­la som mä­ter styr­ka i form av pep­par­fruk­ter är Chi­li­ga­ra­get – från frö till hotsau­ce ( Na­tur & Kul­tur) oum­bär­lig läs­ning. För­fat­ta­ren Mark Wil­cox är en av dem som fick en up­pen­ba­rel­se första gång­en han sat­te tän­der­na i en färsk röd chi­li­frukt i sin upp­växts Ka­na­da. Chi­li­ga­ra­get är ock­så nam­net på hans skåns­ka växt­hus i byn Bräc­ke, var­i­från han för­sö­ker fräl­sa sitt nya hem­land med hur vi bäst och mest od­lar och skö­ter om den he­ta fruk­ten. För­u­tom själv­kla­ra re­cept med chi­li får vi lä­ra oss mäng­der med spän­nan­de tri­via kring ur­sprung, sådd och styr­ka för ett 20-tal oli­ka sor­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.