MICHELBERGER

Gourmet - - BERLINGUIDE -

Mest känt som det na­tur­li­ga ho­tel­let för gäs­tan­de in­die-mu­sikar­tis­ter. Michelberger har dock även en re­stau­rang som är un­derskat­tad. Den ir­länds­ke koc­ken Alan Micks ba­sar över ett kök som pro­du­ce­rar en­kel och myc­ket god mat med fo­kus på lo­ka­la rå­va­ror. Fram­för allt lun­chen, ser­ve­rad i tre ”rät­ter” på en och sam­ma bric­ka, är ett av stads­de­len Fri­edrichs­hains bäs­ta tips och åt­njuts bäst på ho­tel­lets ma­gis­ka in­ner­gård, där man hit­tar bå­de ba­stu­tun­na och ping­is­bord. michel­ber­ger­ho­tel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.