KIN DEE

Gourmet - - BERLINGUIDE -

Da­lad Kham­bu, en su­perb cool thai­länds­ka upp­vux­en i New York, dri­ver se­dan 2017 den uni­sont hyl­la­de thaire­stau­rang­en Kin Dee i den väst­ra stads­de­len Schö­ne­berg. Hen­nes so­fisti­ke­ra­de meny med sju rät­ter är djupt ro­tad i klas­sisk thai­ländsk mat­kul­tur men an­vän­der sig av re­gi­o­na­la rå­va­ror. Kom­bi­na­tio­nen av hen­nes ung­dom­li­ga stil och den grym­ma vin­lis­tan (sam­ma äga­re som Pauly Saal) om­de­fi­ni­e­rar kon­cep­tet klas­sisk thaire­stau­rang på bäs­ta möj­li­ga sätt. kin­dee­ber­lin.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.