MRS. ROBINSON’S

Gourmet - - BERLINGUIDE -

En av de mest in­no­va­ti­va koc­kar­na in­om casual fi­ne di­ning är is­ra­e­len Ben Zwiel med sin re­stau­rang Mrs. Robinson’s i nor­ra Pren­zlau­er Berg. Hans fransk-ara­bisk-asi­a­tis­ka fu­sionme­ny är fräsch och nytän­kan­de och ut­ma­nar grän­ser ut­an att gå för långt, som till ex­em­pel hans be­ro­en­de­fram­kal­lan­de spett med bläck­fisk och häng­mö­rad biff som dip­pas i yu­zuyog­hurt. mrs­ro­bin­sons.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.