LE­BENS­MIT­TEL IN MIT­TE

Gourmet - - BERLINGUIDE -

Den ru­sti­ka lo­ka­len i cen­tra­la Mit­te säl­jer in­te ba­ra fin chark och ost, ut­an er­bju­der även en kon­den­se­rad meny av syd­tys­ka läc­ker­he­ter i form av bland an­nat sil­kes­le­na Maul­ta­schen, hel­stek­ta fo­rel­ler och gi­gan­tis­ka schnitzlar. Fram­för allt lunch­tid är det­ta en av de bäs­ta adres­ser man kan upp­sö­ka för en re­jäl tysk mål­tid. Roch­straße 2, 10178

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.