ÄNGS­SY­RA­SOR­BET MED ROS­TA­DE CHO­KLADSMU­LOR SAMT SHOT PÅ ING­E­FÄ­RA, ÄPP­LE OCH SPE­NAT

Gourmet - - NORDISK SVALKA -

Av ängs­sy­rans vack­ra, hjärt­for­ma­de blad gör vi en vac­kert grön sor­bet. Klo­ro­fyl­len i ta­pi­oka­pär­lor­na fun­ge­rar som en an­tiox­i­dant. Vi spräc­ker klo­ro­fyl­len med li­te ol­ja. Det är in­te ba­ra vac­kert, det är ock­så lät­ta­re för krop­pen att ta upp nä­ring­en om man till­sät­ter li­te fett.

4 per­so­ner ÄNGS­SY­RA­SOR­BET: 1 ge­la­tin­blad 1 gur­ka 50 g ängs­sy­ra 2 dl soc­ker­lag 1 dl vat­ten TA­PI­OKA­PÄR­LOR MED KLO­RO­FYLL: 1 dl vat­ten 1 dl strö­soc­ker 1 msk gly­kos 25 g spe­nat ½ dl ta­pi­oka­pär­lor, ca 2 mm

i di­a­me­ter 1 li­ter vat­ten

1 Ängs­sy­ra­sor­bet: Blöt­lägg ge­la­tin­bla­den i en skål med kallt vat­ten 5−10 min. Skär gur­kan i bi­tar och hacka ängs­sy­ran grovt. Mixa gur­ka och ängs­sy­ra och si­la av den grö­na saf­ten, el­ler kör i råjui­ce­cent­ri­fug. 2 Ko­ka upp soc­ker­la­gen i en ka­strull. Ta av från plat­tan, lyft upp ge­la­ti­net ur vatt­net och smält i den var­ma soc­ker­la­gen. Rör om och till­sätt vatt­net. Låt la­gen sval­na helt. 3 Till­sätt den grö­na saf­ten. Kör i glass­ma­skin tills sor­be­ten är fast och krä­mig. Ställ in sor­be­ten i fry­sen 1 tim­me, så går den lät­ta­re att ske­da upp. 4 Ta­pi­oka­pär­lor i klo­ro­fyll: Ko­ka upp 1 dl vat­ten, soc­ker och gly­kos. Låt sval­na helt. Mixa till­sam­mans med spe­na­ten och si­la av. 5 Ko­ka upp 1 li­ter vat­ten. Lägg i ta­pi­oka­pär­lor­na och ko­ka 15−20 min, tills de är ge­nom­skin­li­ga. Rör om då och då. Si­la av vatt­net och skölj pär­lor­na med kallt vat­ten i si­len. 6 Lägg ta­pi­oka­pär­lor­na i hälf­ten av la­gen och låt dem dra minst 20 min. För­va­ra i kyl till ser­ve­ring. Spa­ra res­ten av la­gen till ser­ve­ring.

BRÄNDA CHO­KLADSMU­LOR: 100 g mörk cho­klad 56−60 % 5 dl vat­ten 1 ¼ dl strö­soc­ker TILL GARNERING: röd ängs­sy­ra ev ett par drop­par avo­ka­do­ol­ja

el­ler oliv­ol­ja SHOT PÅ ING­E­FÄ­RA, ÄPP­LE OCH SPE­NAT: 4 äpp­len 25 g spe­nat 3 cm färsk ing­e­fä­ra DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: mix­er el­ler råjui­ce­cent­ri­fug glass­ma­skin hus­hålls­ter­mo­me­ter

7 Ros­ta­de cho­kladsmu­lor: Hacka cho­kla­den. Häll vat­ten och soc­ker i en ka­strull. Ko­ka upp och ko­ka till 140°. Ta av från vär­men och vis­pa ner cho­kla­den. Vis­pa kraf­tigt tills cho­kla­den se­pa­re­rar och blir smu­lig. Låt sval­na. 8 Shot på ing­e­fä­ra, äpp­le och spe­nat: Skär äpp­le­na i bi­tar och kör allt­sam­mans i en råjui­ce­cent­ri­fug, el­ler mixa och si­la av saf­ten.

9 Ser­ve­ring: Lägg upp cho­kladsmu­lor­na i mit­ten på dju­pa tall­ri­kar. For­ma ägg av ängs­sy­ra­sor­be­ten och lägg på. För­de­la ta­pi­oka­pär­lor runt om och drop­pa över av den grö­na la­gen. Strö över li­te cho­kladsmu­lor och gar­ne­ra med röd ängs­sy­ra. Spräck even­tu­ellt la­gen med någ­ra drop­par ol­ja. 10 Ser­ve­ra med shot på ing­e­fä­ra, äpp­le och spe­nat. Tips Ta­pi­oka­pär­lor hit­tar du på hyl­lan för asi­a­tisk mat i stör­re livs­me­dels­bu­ti­ker, el­ler i spe­ci­al­af­fä­rer med thai­ländskt sor­ti­ment. Allt går in­te åt av cho­kladsmu­lor­na, men det är svårt att gö­ra mind­re sats. Det går bra att spa­ra och för­va­ra torrt i luft­tät för­pack­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.