RA­BAR­BER­GRA­NI­TÉ MED GRA­NO­LA, FIL­MJÖLKS­GLASS OCH GRANSKOTTSSIRAP

Gourmet - - NORDISK SVALKA -

Gör ra­bar­ber­gra­ni­tén och gra­no­lan da­gen fö­re ser­ve­ring. Har du tu­ren att hit­ta fil­mjölk från fjäll­kor med 4−7 pro­cent fett kan du gö­ra en ex­tra fest­lig glass. Granskottssirap finns att kö­pa fär­dig men kan an­nars gö­ras ef­ter vårt re­cept.

6 per­so­ner GRA­NO­LA MED BRYNT SMÖR: 2 msk smör 1 dl ska­la­de has­sel­nötskär­nor 2 dl hav­re­gryn 2 msk mörk si­rap RA­BAR­BER­GRA­NI­TÉ: 3 ra­bar­ber­stjäl­kar 3 dl vat­ten ½ dl strö­soc­ker 2 cl vod­ka ci­tron­skal FIL­MJÖLKS­GLASS: 1 ge­la­tin­blad ½ va­nilj­stång

1 Gra­no­la med brynt smör: Värm ug­nen till 160°. Klä en plåt med bak­plåts­pap­per. Lägg smö­ret i en li­ten ka­strull, het­ta upp och bryn på me­del­vär­me tills smö­ret dof­tar nöt och ka­ra­mell. Hacka has­sel­nöt­ter­na. 2 Blan­da sam­man hav­re­gryn, si­rap, nöt­ter och smör i en skål. Bred ut på plå­ten. Ställ in plå­ten mitt i ug­nen 15−20 min. Rör om emel­lanåt. Ta ut och låt sval­na.

3 Ra­bar­ber­gra­ni­té: Skär ra­bar­bern i små bi­tar. Lägg dem i en ka­strull med vat­ten och soc­ker. Het­ta upp och sjud på me­del­vär­me ett par mi­nu­ter tills ra­bar­bern är mjuk. Rör in­te om, då blir saf­ten grum­lig. Si­la av saf­ten i en li­ten rost­fri skål och rör ner vod­kan. Ställ in i fry­sen över nat­ten. 4 Fil­mjölks­glass: Lägg ge­la­ti­net i en skål med kallt vat­ten 5−10 min. De­la

1 ½ dl vat­ten 3 ¼ dl strö­soc­ker 2 msk gly­kos el­ler ho­nung, 40 g 3 ½ dl tjock yog­hurt 3 ½ dl fil­mjölk TILL SER­VE­RING: ri­vet ci­tron­skal gran­skott granskottssirap, se se­pa­rat re­cept DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: glass­ma­skin fin­mas­kig sil bak­plåts­pap­per el­visp

va­nilj­stång­en på läng­den. Häll vat­ten, soc­ker och gly­kos el­ler ho­nung i en ka­strull. Skra­pa ner va­nilj­frö­na i ka­strul­len och lägg även ner va­nilj­stång­en. Ge bland­ning­en ett upp­kok. 5 Lyft upp va­nilj­stång­en ur bland­ning­en. Lägg över ge­la­ti­net i ka­strul­len och smält det i den var­ma la­gen. Låt sval­na och blan­da se­dan sam­man med yog­hurt och fil­mjölk. Kör i glass­ma­skin tills glas­sen är fast och krä­mig. För­va­ra i burk med lock i fry­sen till ser­ve­ring.

6 Ser­ve­ring: Ställ in tall­ri­kar­na som du ska ser­ve­ra på i fry­sen 15 min fö­re ser­ve­ring. Vis­pa upp ytan på ra­bar­ber­gra­ni­tén med en el­visp till fi­na is­kri­stal­ler. Lägg upp gra­ni­tén på de kal­la tall­ri­kar­na och riv ci­tron­skal över. For­ma ku­lor av fil­mjölks­glas­sen och lägg på. Strö över gra­no­la och gran­skott och ring­la över granskottssirap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.