Châ­teau Gas­si­er

Gourmet - - VINNYTT -

Vid fo­ten av ber­get Sain­te Victo­i­re mitt i Pro­vence lig­ger Châ­teau Gas­si­er. Vin­hu­set drivs av fa­mil­jen Gas­si­er se­dan fem ge­ne­ra­tio­ner till­ba­ka, nu av ba­ron Ge­or­ges Gas­si­er. Chefsvin­ma­ka­re är Guillau­me Cor­do­nis, och till­sam­mans ska­par de bland an­nat topp­vi­net 946 Sé­lec­tion Par­cel­lai­re Rosé – ett vin­gårds­vin av gre­nache med li­te sy­rah och rol­le som del­vis jästs i sto­ra ek­fat. Det ud­da nam­net kom­mer från den höjd som kor­set på Sain­te Victo­i­re står upp­ställt på. Kor­set bygg­des 1875 av lo­ka­la präs­ter, ef­ter att Pro­vence över­levt pes­te­pi­de­min som här­ja­de i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.