Ro­land Pers­son

Gourmet - - LEDARE -

Ro­land Pers­son kom­mer ur­sprung­li­gen från Skå­ne. Han fick sin fo­to­ut­bild­ning i USA och har va­rit fri­lans­fo­to­graf i Stock­holm se­dan mit­ten av 1980-ta­let. Upp­dra­gen va­ri­e­rar för­stås ge­nom åren – men det se­nas­te de­cen­ni­et har det bli­vit allt stör­re fo­kus på mat, med mäng­der av böc­ker och re­klamupp­drag. Någ­ra av de se­na­re tit­lar­na är Le Rou­ge the Cook­book med Mar­co Bau­do­ne, Texmex från grun­den till­sam­mans med Jo­nas Cram­by och Ra­men med To­ve Nils­son. Vad spe­lar du helst i helg­kö­ket?

– Gär­na E.S.T:s Li­ve in Lon­don. Jag äls­kar ener­gin i lå­tar som "Eighty-Eight Days in my Ve­in" som ger in­spi­ra­tion att la­ga mat – för att se­dan blan­das med lug­na­re styc­ken som "In the Tail of her ey­es", som man kan lyss­na på när mat och vin har gjort sitt ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.