LYCKLIGA LÅNG­KOK

Gourmet - - NYTT BOK -

Den här boken har Jens Lin­der lå­tit lig­ga i ma­ri­nad un­der lång tid. Det har fak­tiskt hun­nit gå tio år se­dan Lång­kok kom ut för förs­ta gång­en och sål­de slut i hyl­lor­na.

I And­ra lång­kok (Bon­ni­er Fak­ta) har den mång­å­ri­ge Gour­met­med­ar­be­ta­ren grot­tat sig än­nu dju­pa­re in i lång­ko­kets un­der­tryck­ta värld. Från ur­svens­ka till mer el­ler mind­re världs­kän­da rät­ter trängs hand­fas­ta tips om tillag­nings­ti­der, tem­pe­ra­tu­rer och ut­rust­ning – och he­la här­lig­he­ten kryd­das med fi­na fo­ton av Ste­fan Wet­tai­nen. Kans­ke är det sig­ni­fi­ka­tivt att vi al­la går och dröm­mer om den där he­li­ga plat­sen i kö­ket då vi lå­ter tid och rum för­svin­na för en stund, för att helt gå upp i den­na per­fekt små­putt­ran­de till­va­ro. Ju mer sam­tids­män­ni­skan jäk­tar, desto stör­re blir be­ho­vet av att nör­da ner sig i de rät­ta rå­va­ror­na, krydd­ning­ar­na och prep­pan­det. På så vis kan Jens Lin­ders And­ra lång­kok bli nå­got än­nu mer än än­nu en kok­bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.