Sus­hi doughnuts

Gourmet - - VIDEGÅRDS VÄRLD -

Är in­te det här ett in­no­va­tivt sätt att ser­ve­ra sus­hi, så säg? Vi äter ju även med ögat, så bjud di­na gäs­ter på vack­ra och nyt­ti­ga doughnuts av ja­panskt ris, pin­färsk fisk och läck­ra de­ko­ra­tio­ner av rom, havs­grönt och ör­ter.

4 per­so­ner HARUKA ( ja­panskt ris):

2 dl rund­kor­nigt ris vat­ten

DOUGHNUT MED PIGGVAR OCH TON­FISK:

80 g pigg­vars­fi­lé 80 g färsk ton­fisk 1 tsk se­sam­frön 1 msk av­ru­ga­ka­vi­ar någ­ra kvis­tar glas­ört

DOUGHNUT MED AVO­KA­DO OCH RÄTTIKA:

1 avo­ka­do 2 cm rättika 1 tsk ros­ta­de vi­ta se­sam­frön ½ no­ri­ark någ­ra ploc­ka­de blad av

ko­ri­an­der­kras­se

DOUGHNUT MED LAX OCH HIRAMASA:

80 g lax­fi­lé 80 g hiramasa 1 msk lax­rom någ­ra ploc­ka­de blad av

dai­kon­kras­se DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: Doughnut­form 1 Haruka: Skölj ri­set i rin­nan­de kallt vat­ten 5 min. Lägg över ri­set i en bun­ke och täck med vat­ten. Ställ in i kyl och låt stå 12 tim­mar. Häll se­dan av vatt­net och lägg ri­set i en ka­strull och häll på vat­ten så att det täc­ker ri­set. Ko­ka upp, sänk vär­men till låg och sjud ri­set mjukt. Häll över ri­set i en form och kyl ner. 2 Skär fisk­sor­ter­na, avo­ka­do och rättika i yt­terst tun­na ski­vor. Strim­la norib­la­den fint. For­ma ri­set till tolv doughnuts med hjälp av for­men. 3 Doughnut med piggvar och ton­fisk: Lägg piggvar och ton­fisk på ri­set. De­ko­re­ra med se­sam­frön, av­ru­ga­ka­vi­ar och glas­ört. 4 Doughnut med avo­ka­do och rättika: Lägg avo­ka­do och rättika på ri­set. Top­pa med ko­ri­an­der­kras­se, ros­ta­de vi­ta se­sam­frön och strim­la­de norib­lad. 5 Doughnuts med lax och hiramasa: Lägg lax och hiramasa på ri­set. Gar­ne­ra med lax­rom och dai­kon­kras­se.

FAK­TA Hiramasa är det ja­pans­ka nam­net på en tagg­mak­rill som på svens­ka kal­las sydse­ri­o­la, la­tinskt namn Se­ri­o­la la­landi. Ett an­nat känt namn är yel­low­tail king­fish. Av­ru­ga­ka­vi­ar är en ström­mings­pro­dukt som in­te in­ne­hål­ler fisk­rom. Sma­ken är rökt och med li­te ci­trus. Glas­ört är en strand­växt som bru­kar säl­jas i fisk­dis­ken. Den kal­las även sjö­ko­rall el­ler stran­dört.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.