20 fa­vo­ri­ter just nu

Gourmet - - VINNYTT -

MOUSSERANDE

Pär­la till ost­ron

2012 Fer­ra­ri Per­lé (EX, nr 90007, 199 kr) Ita­li­en, Tren­to, Fer­ra­ri, 17 ,

Snyggt och läs­kan­de ape­ri­tif- el­ler ost­ronvin med frisk, lång sy­ra.

Djup cham­pagne

Egly-Ou­ri­et Grand Cru VP Ex­tra Brut (EX, nr 97086, 845 kr) Frank­ri­ke, Cham­pagne, Egly-Ou­ri­et, 18,5 , Gyl­le­ne färg i den­na här­ligt dju­pa cham­pagne, med frukt och sal­ta mand­lar i dof­ten. Maf­fig smak med brö­dig­het och låååång sy­ra.

VITT

Lätt­gil­lad ver­dic­chio

2016 Ca­sal di Ser­ra Vec­chie Vig­ne Ver­dic­chio dei Castel­li di Je­si (EX,nr 96216, 149 kr) Ita­li­en, Ver­dic­chio dei Castel­li di Je­si, Uma­ni Ron­chi, 17,5 p

Kom­plext och rikt fruk­tigt, sam­ti­digt lätt­gil­lat med ett uns nö­tig­het och ho­nungsto­ner. Eko­lo­giskt.

Nya Spa­ni­en

2015 Vizcai­na La del Vi­vo (EX, nr 96269, 249 kr) Spa­ni­en, Bi­er­zo, Bo­de­gas y Viñe­dos Raul Pé­rez, 17,5 p

Här­lig frukt, nö­tig­het och läc­ker krydda. Ud­da och häf­tigt från det nya Spa­ni­en! Till stekt fisk.

Mo­gen syd­af­ri­kan

2011 Ne­der­burg Vin­tage Li­mi­ted Edi­tion Vi­og­ni­er (EX, nr 96270, 199 kr) Syd­af­ri­ka, Wes­tern Cape, Ne­der­burg Wi­nes, 17,5 p

Mo­get, sam­ti­digt läc­kert fruk­tigt med nöt­ter och li­te honung i ef­tersma­ken. Mat­cha med lag­rad hård­ost.

Ge­ne­röst av ti­mo­ras­so

2016 Bor­gogno Dert­ho­na (EX, nr 96248, 299 kr) Ita­li­en, Col­li Tor­to­ne­si, Gi­acomo Bor­gogno, 17,5 p

Kul, rikt fruk­tigt vin av ti­mo­ras­so-dru­van, med li­te nö­tig­het i ge­ne­rös stil.

Krabb­vin på mag­num

2016 Bock­ste­in Riesling Ka­bi­nett (EX, nr 96250, 399 kr, mag­num­flas­ka) Tyskland, Mo­sel, We­ingut Nik Weis, 17 p

Läs­kan­de, halv­torrt friskt krabb­vin med ett uns ty­pisk pe­tro­le­um­ton. Gott i mag­num­for­mat.

Na­tur­ligt från Ju­ra

2016 Les Clous Na­turé (EX, nr 94985, 259 kr) Frank­ri­ke, Cô­tes du Ju­ra, Do­mai­ne L'Aig­le À Deux Tê­tes, 16,5 p Äp­pel­fruk­tigt med li­ten krydda, honung och bra sy­ra. Ser­ve­ra till lång­ba­kad gris­si­da.

ORAN­GE

Oran­ge till svamp

2017 We­ingut Fri­edrich Bec­ker Grau­bur­gun­der Kalk­mer­gel (EX, nr 90404, 199 kr) Tyskland, Pfalz, Fri­edrich Bec­ker, 17 p Aro­ma­tiskt läs­kan­de oran­ge­ro­sa vin med smak av gra­pe­frukt och apel­sin. Lång, fin ef­ter­smak med viss sträv­het. Ser­ve­ra till krä­mig svamp­pas­ta.

RÖTT

Beau­jo­lais till få­gel

2016 Cô­te du Py Je­an Foil­lard (EX, nr 95919, 299 kr) Frank­ri­ke, Mor­gon, Je­an Foil­lard, 17,5 p

Vi­ol, körs­bär och sten­damm – pre­cis som sig bör. Lång och läs­kan­de sy­ra i ef­tersma­ken. Pas­sar vilt­få­gel.

Su­ve­ränt all­round­vin

2015 Po­li­zi­a­no Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­a­no (EX, nr 95680, 199 kr) Ita­li­en, Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­a­no, Azi­en­da Agri­co­la Po­li­zi­a­no, 17,5 p

Här­lig mix av mog­na körs­bär, ett uns ka­kao och fin krydda. Su­ve­ränt all­round­vin till helg­kött­bi­ten.

Här­ligt aro­ma­tiskt

2016 Cro­zes-Her­mi­tage Do­mai­ne Aléo­fa­ne (EX, nr 90069, 189 kr) Frank­ri­ke, Cro­zes-Her­mi­tage, Do­mai­ne Aléo­fa­ne, 17,5 p

Vi­ol, körs­bär och här­ligt aro­ma­tisk sy­ra för dig som gil­lar sy­rah från nor­ra Rhô­ne. Per­fekt till vilt­stek.

Fin­stämt från Pa­ta­go­ni­en

2017 A Li­sa Bo­de­ga No­e­mia (EX, nr 95887, 169 kr) Ar­gen­ti­na, Río Ne­gro, Bo­de­ga No­e­mia de Pa­ta­go­nia S.A, 17,5 p

In­bju­dan­de fin och aro­ma­tisk doft. Li­ka fin­stämd smak, med mus­tig frukt, krydda och bra sy­ra som pas­sar hös­tens gry­tor.

Ljust men ge­ne­röst

2016 Uvas de la Ira Da­ni Lan­di (EX, nr 95704, 249 kr) Spa­ni­en, Méntri­da, Da­ni Lan­di, 17,5 p

Aro­ma­tiskt och myc­ket in­bju­dan­de i par­fy­men. Vär­me och ge­ne­ro­si­tet i sma­ken, trots den lju­sa, lät­ta sti­len.

Läs­kan­de lätt

2016 Les Clous Poul­sard (EX, nr 90230, 259 kr) Frank­ri­ke, Cô­tes du Ju­ra, Do­mai­ne L'Aig­le À Deux Tê­tes, 17 p

Läs­kan­de lätt, friskt och läc­kert med li­te järn­li­ka in­slag. Gott vin till gårds­kyck­ling med höst­kan­ta­rel­ler.

Ro­da till lam­met

2013 Ro­da Re­ser­va (EX, nr 95139, 259 kr) Spa­ni­en, Rio­ja, Bo­de­gas Ro­da, 17 p Mus­tigt, körs­bärs­fruk­tigt och kryd­digt med pigg sy­ra som mö­ter lammkot­let­ter med vit­lök och ros­ma­rin.

Maf­fig ca­ber­net

2014 Alex­an­der Val­ley Ca­ber­net Sau­vig­non (EX, nr 95812, 289 kr) USA, Alex­an­der Val­ley, Lou­is M Mar­ti­ni Wi­ne­ry, 17 p Rikt, maf­figt och varm­kryd­digt i lätt­gil­lad stil som pas­sar lör­dags­entrecô­ten.

SHER­RY

Un­der­bart till svam­pen

Amon­til­la­do del Castil­lo Al­ma­ce­nis­ta An­to­nio Ca­bal­le­ro y Sobri­nos (EX, nr 99403, 299 kr, 50 cl) Spa­ni­en, Je­rez, Lu­stau, 18 p Djupt, nö­tigt och apel­sin­mar­me­lads­fruk­tigt. Un­der­bart till bri­oche med smör­stekt svamp.

PORT

Sött till os­ten

2003 Kop­ke White Col­hei­ta (EX, nr 96299, 279 kr, 37,5 cl) Por­tu­gal, Por­to, So­ge­vi­nus, 18 p

Sött och sam­ti­digt friskt, med torkad frukt och nöt­ter i sma­ken. Till ost­bric­kan.

Lyx i ku­bik

1965 Kop­ke Col­hei­ta (EX, nr 95914, 799 kr, 37,5 cl) Por­tu­gal, Por­to, So­ge­vi­nus, 19 p Djupt och kon­cen­tre­rat med torkad frukt, varm söt­ma och un­der­bar nö­tig­het. Lyx i ku­bik.

TILL LAGRINGSKÄLLAREN!

MOUSSERANDE

2007 Com­tes de Cham­pagne Grands Crus Blanc de Blancs (EX, nr 90301, 1 200 kr) Frank­ri­ke, Cham­pagne, Tait­ting­er, 19 p Som en ci­trus­sal­lad med lätt och fluf­fig gräd­de bju­der nya år­gång­en på det som för­vän­tas av Com­tes. Gott som blir än­nu go­da­re med tid. Lag­ra 5–10 år.

VITT

2012 Trim­bach Clos Ste Hu­ne (EX, nr 90418, 1 245 kr) Frank­ri­ke, Al­sa­ce, Trim­bach, 19 p Rikt, djupt och läs­kan­de långt med myn­ta­to­ner i den ci­trus­ri­ka ef­tersma­ken. Be­hö­ver tid. Lag­ra 4–10 år.

2016 Pu­lig­ny-Montrachet Les Nos­royes (EX, nr 90676, 469 kr) Frank­ri­ke, Pu­lig­ny-Montrachet, Do­mai­ne Gé­not-Bou­lang­er, 18 p Här­ligt rikt, med nöt­ter, fet frukt och läs­kan­de sy­ra. Lag­ra 3–6 år.

2017 Saint-Vé­ran Li­eu (In­ter)dit (EX, nr 96302, 279 kr) Frank­ri­ke, Saint-Vé­ran, Do­mai­ne Ver­get/Je­an-Ma­rie Guf­fens, 18 p Frukt, mi­ne­ral och fat i skön kom­plex­i­tet, med lång, fin ef­ter­smak. Lag­ra 3–6 år.

2017 Pichler Grü­ner Velt­li­ner Ri­ed Klos­ter­satz Fe­der­spiel (EX, nr 96055, 239 kr) Ös­ter­ri­ke, Wa­chau, FX Pichler, 17,5 p Snyggt, stramt och sy­ra­rikt med li­ten pepp­rig­het i av­slu­tet. Lag­ra 2–4 år.

2017 Mâcon Ver­gis­son La Roche (EX, nr 96301, 249 kr) Frank­ri­ke, Mâcon Ver­gis­son, Do­mai­ne Ver­get/Je­an-Ma­rie Guf­fens, 17,5 p Rikt och ur­sprungs­ty­piskt med läc­ker sy­ra och än­nu unga fat­to­ner. Lag­ra 2–4 år.

2016 Do­mai­ne Mar­cel Deiss Riesling (EX, nr 99220, 219 kr) Frank­ri­ke, Al­sa­ce, Do­mai­ne Mar­cel Deiss, 17 p Rent och myc­ket fruk­tigt med läs­kan­de fin sy­ra. Run­das av med tid. Eko­lo­giskt. Lag­ra 3–6 år.

2016 Man­do­las Fur­mint (EX, nr 96244, 169 kr) Ungern, To­kaj, To­kaj Ore­mus, 16,5 p Rikt och läs­kan­de vin med fin sy­ra och li­ten nö­tig­het från fat i ef­tersma­ken. Lag­ra 2–4 år.

RÖTT

2016 Lou­is Ja­dot Cor­ton Pou­gets Grand Cru (EX, nr 95631, 849 kr) Frank­ri­ke, Cor­ton Pou­gets Grand Cru, Mai­son Lou­is Ja­dot, 18,5 p Djup ton av vild­hal­lon och po­me­rans, med järn, kryddor och sy­ra i den unga sma­ken.Lag­ra 4–8 år.

2016 Lou­is Ja­dot Cor­ton-Grè­ves Grand Cru (EX, nr 95630, 849 kr) Frank­ri­ke, Cor­ton, Mai­son Lou­is Ja­dot, 18,5 p Här­ligt mjukt men sam­ti­digt friskt ci­trus­fruk­tigt med hal­lon och kryd­di­ga järn­to­ner. Lag­ra 4–8 år.

2015 5 Stel­le Sfur­sat (EX, nr 95083, 499 kr) Ita­li­en, Sfor­za­to di Val­tel­li­na, Ni­no Ne­gri, 18,5 p Mör­ka körs­bär, ka­kao och ny­pon. Rik, och ge­ne­rös smak med neb­bi­o­lodru­vans sträv­het och tork­ning­ens ron­dör och vär­me. Topp­år! Lag­ra 3–10 år.

2016 Sie­pi Mar­che­si Maz­zei (EX, nr 95133, 689 kr) Ita­li­en, Tosca­na, Mar­che­si Maz­zei, 18,5 p Bred, rik och kom­plex smak med fi­na fat­to­ner och ör­tig­het. Läc­kert men ung­dom­ligt stramt. Lag­ra 3–6 år.

2016 Lou­is Ja­dot Cham­bol­le-Mu­sig­ny (EX, nr 95629, 499 kr) Frank­ri­ke, Cham­bol­leMu­sig­ny, Mai­son Lou­is Ja­dot, 18 p Kom­plext, gans­ka mörk­fruk­tigt och kryd­digt med en läs­kan­de li­ten mint­ton. Lag­ra 3–6 år.

2015 Asi­no­ne Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­a­no (EX, nr 95681, 349 kr) Ita­li­en, Vi­no No­bi­le di Mon­te­pul­ci­a­no, Azi­en­da Agri­co­la Po­li­zi­a­no, 18 p Djupt, tätt och fo­ku­se­rat av mör­ka bär, kryddor och li­te fat. Blom­mar ut med ti­den. Lag­ra 3–6 år.

2014 Bar­ba­re­sco Ser­ra­bo­el­la Fra­tel­li Cig­li­u­ti (EX, nr 95539, 449 kr) Ita­li­en, Bar­ba­re­sco, Fra­tel­li Cig­li­u­ti, 18 p Stramt och ung­dom­ligt knu­tet men rikt kryd­digt med läc­ker nö­tig­het och bra längd i ef­tersma­ken. Lag­ra 3–6 år.

2017 J Al­ber­to Bo­de­ga No­e­mia (EX, nr 95888, 299 kr) Ar­gen­ti­na, Río Ne­gro, Bo­de­ga No­e­mia de Pa­ta­go­nia S.A, 18 p In­bju­dan­de aro­ma­tiskt med läc­ker frukt, kryd­dig­het och läs­kan­de sy­ra. Lag­ra 2–4 år.

2014 Bo­de­gas Ali­on Ri­be­ra Del Du­e­ro (EX, nr 95545, 539 kr) Spa­ni­en, Ri­be­ra del Du­e­ro, Bo­de­gas Ali­on, 18 p Rikt och söt­fruk­tigt med va­nilj och vär­me till en bör­jan. Lång och gans­ka kraf­tig ef­ter­smak som be­hö­ver tid. Lag­ra 5–10 år.

2015 Ré­ser­ve de la Com­tes­se Pauil­lac (EX, nr 90348, 595 kr) Frank­ri­ke, Pauil­lac, Châ­teau Pichon Lon­gu­e­vil­le Com­tes­se de La­lan­de, 18 p Moc­ka, mörk cas­sis och tyd­lig stram­het i den knut­na, ung­dom­li­ga sma­ken. Lag­ra 4–8 år.

2014 Pi­e­ro Bus­so Bar­ba­re­sco Mon­di­no (EX, nr 95831, 289 kr) Ita­li­en, Bar­ba­re­sco, Pi­e­ro Bus­so, 17,5 p Rikt och stramt i än­nu gans­ka knu­ten stil. Sam­ti­digt finns omiss­känn­lig par­fym av ny­pon och earl grey-te som vän­tar på att få blom­ma ut. Lag­ra 3–6 år.

2016 Ca'Mar­can­da Pro­mis (EX, nr 95889, 269 kr) Ita­li­en, Tosca­na, Ga­ja Ca'Mar­can­da, 17,5 p Moc­ka, mör­ka bär och ung stram­het i den go­da, ri­ka sma­ken. Njut nu i ka­raff el­ler lägg på hyl­lan någ­ra år. Lag­ra 2–5 år.

2014 Ba­ro­lo Tre­di­ber­ri (EX, nr 95890, 299 kr) Ita­li­en, Ba­ro­lo, So­ci­etá Agri­co­la Tre­di­ber­ri di Ni­co­la Ober­to & C. S.S., 17,5 p Stram, gans­ka lätt och ele­gant Ba­ro­lo där det hän­der gre­jer re­dan i gla­set. Ett vin att kon­temp­le­ra med. Lag­ra 2–5 år.

2016 Mon­te­bru­na Bar­be­ra d'Asti (EX, nr 90391, 179 kr) Ita­li­en, Bar­be­ra d'Asti, Brai­da di Bo­log­na Gi­acomo, 17 p Fint körs­bärs­fruk­tigt och kryd­digt med vär­me i den långa ef­tersma­ken. Lag­ra 2–4 år.

2016 Bour­gog­ne Rou­ge Ca­mil­le Gi­roud (EX, nr 95915, 195 kr) Frank­ri­ke, Bour­gog­ne, Ca­mil­le Gi­roud, 17 p Snyggt, lätt och sy­ra­rikt med in­slag av blod­a­pel­sin och hal­lon. Lag­ra 2–4 år.

2015 Pog­gi­o­ar­gen­ti­e­ra Sy­rah (EX, nr 95871, 199 kr) Ita­li­en, Tosca­na, Pog­gio Ar­gen­ti­e­ra, 17 p Välsvar­vat, rikt och kom­plext i mörk­fruk­tig stil, med po­ten­ti­al. Eko­lo­giskt. Lag­ra 2–5 år.

2016 Châ­teau­neuf-du-Pape Tra­di­tion Cu­vée du Va­ti­can (EX, nr 95225, 249 kr) Frank­ri­ke, Châ­teau­neuf­du-Pape, Cu­vée du Va­ti­can, 17 p Rikt, vär­man­de och här­ligt kryd­digt med li­ten nöt­ton. Lag­ra 3–6 år.

2015 Tenu­ta Bel­gu­ar­do Maz­zei (EX, nr 95146, 299 kr) Ita­li­en, Ma­rem­ma Tosca­na, Mar­che­si Maz­zei, 17 p Maf­figt mörk­rött i söt­varm stil som stra­mas upp tack va­re fin sy­ra. Lag­ra 3–5 år.

Prin­ci­pi­a­no-lå­da (NH, släpps 25/ 10 på Ca­vis­te.se, 1 190 kr för 2 flas­kor av var­je sort) Ita­li­en, Pi­e­mon­te, Prin­ci­pi­a­no 2017 Prin­ci­pi­a­no Dol­cet­to d’Al­ba Sant’An­na Ovan­ligt aro­ma­tisk år­gång med frisk doft av po­me­rans och slån­bär. Stram, läs­kan­de och läc­ker smak. 2016 Prin­ci­pi­a­no Bar­be­ra d’Al­ba Lau­ra Ock­så aro­ma­tiskt vin men li­te dju­pa­re med körs­bär, blå­bär och frisk sy­ra. Fin­stämd krydda i av­slu­tet. Lag­ra 2–4 år. 2014 Prin­ci­pi­a­no Ba­ro­lo Ny­pon, rö­da körs­bär och fin krydda med ett uns earl grey-te. Ele­gant, stramt och läs­kan­de med tyd­lig sträv­het. Lag­ra 3–6 år.

Bäs­ta bud­get­köp!

VITT 2017 Klos­ter Eber­bach Riesling Ka­bi­nett (NÅ, nr 5810, 109 kr) Tyskland, Rhe­ingau, Klos­ter Eber­bach, 16 p Läs­kan­de fruk­tigt med äp­pel­to­ner och nek­ta­rin. Halv­torrt och per­fekt till krab­ba och rä­kor.

2017 Klos­ter Eber­bach Riesling Spät­le­se (NÅ, nr 6257, 129 kr) Tyskland, Rhe­ingau, Klos­ter Eber­bach, 16 p Sol­mog­na sten­fruk­ter och bra sy­ra möts i det­ta halv­tor­ra vin, där ho­nungsto­ner och ka­ra­mell finns i ef­tersma­ken. Ser­ve­ra till smak­rik ost el­ler en fet ank­le­ver­ter­rin.

RÖTT

2017 Ta­ja­no Ros­so Pi­ce­no (NÅ, nr 6090, 89 kr) Ita­li­en, Mar­che, Uma­ni Ron­chi, 15,5 p Körs­bär­fruk­tigt med fin kryd­dig­het i lätt­gil­lad, är­lig stil. Per­fekt var­dags­vin! Eko­lo­giskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.