DI­REKT I KOPP

Gourmet - - NYTT INREDNING -

Cle­ver Cof­fee Drip­per kan en­kelt bryg­ga kaf­fe var som helst. I bot­ten av kaffe­filt­ret finns en ven­til, vil­ket möj­lig­gör brygg­ning di­rekt i filt­ret. När filt­ret pla­ce­ras på en kopp öpp­nas ven­ti­len och kaf­fet rin­ner rakt ner i kop­pen. När du lyf­ter upp kop­pen igen stängs filt­ret. Kos­tar 219 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.