Jublet var fan­tas­tiskt

Gula båtarna - - Sidan 1 -

Fär­jan som tar med flyk­ting­ar­na till Aten ha­de in­te kom­mit på en vec­ka och läg­ret var över­fullt.

Det var strejk men de lyc­ka­des få hit en fär­ja än­då och lätt­na­den och jublet när fär­jan dök upp var fan­tas­tiskt. Den tu­ta­de högt ett par gång­er och he­la läg­ret viss­la­de och hur­ra­de tillbaka.” Bil­den togs den 6 no­vem­ber 21.51. Per­so­ner­na på bil­den har flytt från Sy­ri­en och vän­tat i ett lä­ger på till­stånd och på en båt som ska ta dem där­i­från.

Till väns­ter syns en filt som UNHCR har de­lat ut. ”Jag tar of­ta ba­ra bil­der, att hand­grip­li­gen få hjäl­pa till på rik­tigt var otro­ligt spän­nan­de”, sä­ger Mag­nus.

Mag­nus Hjalmarson Neideman, fotograf på Svens­ka Dag­bla­det se­dan 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.