Hav­torn & mo­rot

Hälsosmoothies - - Recept -

2 GLAS

Det sägs att ett en­da li­tet hav­torns­bär in­ne­hål­ler li­ka myc­ket C-vi­ta­min som en hel apel­sin. C-vi­ta­mi­nin­ne­hål­let i hav­torn va­ri­e­rar dock mel­lan 100 och 1 300 mil­li­gram per 100 gram bär be­ro­en­de på sort och mog­nad. Hav­torn in­ne­hål­ler det för växtri­ket så säll­syn­ta B12, som är sär­skilt vik­tigt för ve­ge­ta­ri­a­ner, men även B1, B2, B3 (ni­a­cin), B6, B9 (folsy­ra), pan­to­tensy­ra, bi­o­ten, E-vi­ta­min och K-vi­ta­min.

50 g hav­torn (färs­ka el­ler frys­ta) 100 g na­tu­rel­la cashewnöt­ter (el­ler 5 msk cashew‍ nöts­smör) 5–6 dad­lar, ur­kär­na­de 3 dl färsk­pres­sad mo­rot­sjuice 1 dl ko­kos­vat­ten 1–2 dl is (even­tu­ellt) Söt­nings­me­del ef­ter smak

GÖR SÅ HÄR:

Mixa hav­torn, cashewnöt­ter och dad­lar med mo­rot­sjuice och ko­kos­vat­ten till en krä­mig smoot­hie. Mixa i isen för en fros­tig smoot­hie. Sma­ka av och sö­ta vid be­hov. Ser­ve­ra i sto­ra glas med ett par hav­torns­bär på top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.