Dags för ute­liv

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Bör­ja pla­ne­ra och så smått pif­fa ute­plat­sen för en mas­sa här­li­ga vår­kväl­lar. Nu bör­jar vi läng­ta ut!

El­los ho­me kom­mer ut med en väl­digt snygg kol­lek­tion som­mar­möb­ler och detaljer. Vi pra­tar om en per­fekt bland­ning av ma­te­ri­al och fär­ger. För­u­tom stör­re möb­ler ser vi ock­så kru­kor, ute­lam­por och en mas­sa tex­tili­er. In­red ut­om­hus med ett över­flöd av...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.