SKÖN BÖNA!

Härligt hemma - - MATKOLL -

Kaf­fe­bland­ning­en Ti­er­ra or­ga­nic från La­vaz­za är gjord på 100 % eko­lo­gis­ka ara­bi­ca­bö­nor från od­ling­ar i Syd- och Cen­tra­la­me­ri­ka. Spe­ci­ellt för bland­ning­en är att bö­nor­na fun­kar li­ka bra till brygg­kaf­fe som till es­pres­so. Tric­ket är att ma­la dem till rätt stor­lek – en fi­na­re mal­ning läm­par sig bäst till es­pres­so, me­dan bö­nor som ska bryg­gas bör ma­las nå­got gröv­re. Bö­nor­na är od­la­de med hän­syn till bå­de mil­jön och od­lar­na, och dub­bel­cer­ti­fi­e­rad med EUlö­vet och den etis­ka märk­ning­en UTZ. La­vaz­za Ti­er­ra or­ga­nic finns ute i butik nu och kos­tar 149–159 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.