KÄKA KLIMATSMART

Härligt hemma - - MATKOLL -

Du har väl in­te mis­sat ini­ti­a­ti­vet

Mat­kal­ky­la­torn från WWF? Med hjälp av det di­gi­ta­la verk­ty­get kan du få koll på hur det du läg­ger på din tall­rik på­ver­kar kli­ma­tet. Du knap­par en­kelt in kom­po­nen­ter­na i din mål­tid och kan se­dan se hur håll­bar din mat­kon­sum­tion är. Tes­ta själv på Mat­kal­ky­la­torn.se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.