HEM: HÄNG (MAKRA)MÉ!

Med käns­la för stil och ett stort in­tres­se för in­red­ning har Ay­su ska­pat ett per­son­ligt hem med myc­ket färg till sig och si­na två dött­rar.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV CAMILLA ISAKS­SON

Här mö­ter det bo­he­mis­ka det mo­der­na.

Te­ve­bän­ken i be­tong har Ay­su lå­tit till­ver­ka. Här sam­lar hon så­dant hon tyc­ker om, men ef­tersom hon äls­kar att flyt­ta runt sa­ker änd­ras des­sa små stil­le­ben he­la ti­den. Den grö­na ka­raf­fen från Tyskland har Ay­su köpt i en se­cond hand- butik. Lampa med väx­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.