GÅVA FRÅN DET GRÖ­NA

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Med kol­lek­tio­nen Mor­gon­gå­va pre­sen­te­rar ta­pet­fö­re­ta­get Mid­bec sitt and­ra sam­ar­be­te med form­gi­va­ren och möns­ter­de­sig­nern Han­na Wen­del­bo. Kol­lek­tio­nen in­ne­hål­ler bo­ta­nis­ka mo­tiv och är in­spi­re­rad av som­ma­rens spi­ran­de träd­går­dar. Ta­pe­ter­na ur Mor­gon­gå­va finns ute i butik nu och kos­tar från 659 kr/rul­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.