Låg­mäl­da luc­kor

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ge kö­ket ett mjukt ut­tryck med lätt to­na­de luc­kor i varmt gråa ny­an­ser. Kök­s­luc­kor­na Bist­ro från Bal­lings­löv finns bland an­nat i ku­lö­rer­na varm­grått och ost­ron­bei­ge som ska­par en om­bo­nad käns­la ut­an att stic­ka ut ha­kan för myc­ket. Med kökskon­cep­tet Sy­stem 10 ska­pas be­hag­li­ga lin­jer ge­nom he­la kö­ket tack va­re de 10 mil­li­me­ter kor­ta di­stan­ser­na mel­lan luc­kor­na. Re­sul­ta­tet blir en li­ka de­lar tid­lös och har­mo­nisk köks­in­red­ning som bju­der in till långa, lug­na stun­der i hem­mets hjär­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.