HEM: MED FÄRG OCH KÄR­LEK

Blå grö­na väg­gar mö­ter trä­re­na in­slag och in­red­nings­de­tal­jer från na­tu­ren. Hos Na­ta­sja och Ha­rald flyt­tar na­tu­ren in – och in­red­ning­en ut till den my­si­ga in­ner­går­den.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - AV CAMILLA ISAKSSON

Trä, blått och grönt do­mi­ne­rar i rad­hu­set med en ute­plats att dröm­ma om.

En gam­mal frukt­lå­da som vänts upp­och­ned och för­setts med hjul fun­ge­rar som bord. Na­ta­sja de­ko­re­rar med så­dant som kla­rar att stå ut­om­hus och ska­par en käns­la av ett rum i träd­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.