HEM­MA BÄST

Oav­sett om du har va­nan in­ne el­ler in­te – od­la en mas­sa grönt till uteplatsen! Det he­la blir ro­li­ga­re med snyg­ga red­skap.

Härligt hemma - - INNEHÅLL - HEM­MA BÄST! INREDNINGSPROFFSET KA­TIA JAN­DO HJÄL­PER DIG ATT SKA­PA DITT DRÖMHEM.

Vår in­re­da­re Ka­tia Jan­do bju­der på in­spi­ra­tion, idéer och köp­tips.

Jag kan in­te skry­ta med grö­na fing­rar. Det är ty­värr in­te många väx­ter hem­ma som har kla­rat sig en läng­re tid i min "om­vård­nad", men jag vill än­då för­sö­ka om och om igen. Och sär­skilt nu när det finns en mas­sa snyg­ga red­skap att job­ba med! Jag har...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.