SNABBMAT MED STIL

Härligt hemma - - MATKOLL -

Den förs­ta re­stau­rang­en i koc­ken Jo­han Ju­re­skogs pla­ne­ra­de ham­bur­ger­ked­ja har re­dan sla­git upp dör­rar­na på Ja­kobs­bergs­ga­tan i Stock­holm, och in­om tio år ska yt­ter­li­ga­re 59 re­stau­rang­er un­der nam­net ”Ju­re­skogs” ha öpp­nat runt om i lan­det. Re­stau­rang­en har en nå­got lyx­i­ga­re pro­fil än and­ra snabb­mat­stäl­len och an­vän­der håll­ba­ra rå­va­ror av högs­ta klass. To­talt finns sju oli­ka bur­ga­re på me­nyn, varav två är ve­ge­ta­ris­ka, samt en stor bredd på till­be­hör, dipp­så­ser och ef­ter­rät­ter. Pri­set på en bur­ga­re lig­ger mel­lan 85 och 139 kr.

Ju­re­skogs gour­met­bur­ga­re kom­mer snart att spri­das över Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.