2%

Härligt hemma - - MATKOLL -

SÅ FÅ SVENS­KAR UPP­GER ATT DE KÖ­PER BRÖD FÖR ATT DET ÄR ETT KLIMATSMART LIVS­ME­DEL. 34 PRO­CENT UPP­GER I STÄL­LET ATT DE KOM­MER ATT MINS­KA SIN BRÖDKONSUMTION FÖR KLIMATETS SKULL. DET­TA TROTS ATT BRÖD I SJÄL­VA VERKET HAR UN­GE­FÄR LI­KA LÅG KLIMATPÅVERKAN SOM BALJVÄXTER. KÄL­LA: BRÖDINSTITUTET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.