SOM­MA­RENS SNACKS

Härligt hemma - - MATKOLL -

Som­ma­rens nya sma­ker på chips och dipp från OLW är in­spi­re­ra­de av ame­ri­kans­ka Sö­dern och den gemenskap som upp­står kring gril­len. Chipssma­ker­na ”Creamy sum­mer bbq” och ”Gril­led ched­dar chil­li­es” kom­plet­te­ras med dip­pen ”Sal­sa bbq”. Snack­sen säljs un­der en be­grän­sad pe­ri­od och kos­tar mel­lan 10 och 20 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.