GRIL­LA SMALT I SOM­MAR

Härligt hemma - - MATKOLL -

Har du sak­nat en smal grill­korv med skinn? Lit­hells har la­gom till årets grill­sä­song lan­se­rat sin förs­ta lång­sma­la grill­korv med na­tur­skinn. Kor­ven ut­lo­vas ha sam­ma go­da smak som en klas­sisk grill­korv men med knäc­kigt skinn som på en wie­ner­korv. Grill­kor­var­na kom­mer i en prak­tiskt åter­för­slut­bar för­pack­ning för att en­kelt kun­na tas med bå­de till och till­ba­ka från grill­par­tyt, och kos­tar om­kring 42 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.