KLASSISKT I KAPTENSHUSET

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

GA­TAN 267 Var? Gull­hol­men, Orust. Vad? Gam­malt kap­tens­hus från slu­tet av 1800-ta­let i en klas­sisk skär­gårds­i­dyll! Hu­set har en bo­a­rea på 106 kvm och fle­ra be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer, bland an­nat en pe­lar­gon­ve­ran­da med fär­gat glas och plats­byggd köks­in­red­ning.

Ut­gångs­pris: 5 000 000 kr. Mäkla­re: Linnéa Eng­el­brekts­son, Fas­tig­hets­by­rån Orust.

Hu­set har många vack­ra ori­gi­nal­de­tal­jer, som det ge­dig­na plank­gol­vet och de de­talj­ri­ka tak­mål­ning­ar­na.

Den här­li­ga pe­lar­gon­ve­ran­dan med de­tal­jer i fär­gat glas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.