LUGNT PÅ LAN­DET

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Väs­bylunds­vä­gen 21. Var? Norr­täl­je. Vad? Char­migt se­kel­skif­tes­hus på 91 kvm beläget i en lugn li­ten by men med pend­lings­av­stånd till Stock­holm. Hu­set har bå­de fun­ge­ran­de ka­kel­ugn och ved­spis, lik­som en rym­lig tomt med fle­ra frukt­träd och bär­bus­kar.

Ut­gångs­pris: 1 900 000 kr. Mäkla­re: Olle Myr­sten, Carls­son Ring.

Låt den vack­ra ka­kel­ug­nen spra­ka i var­dags­rum­met un­der sva­la­re kväl­lar.

På den rym­li­ga tom­ten finns gott om frukt­träd och bär­bus­kar att skör­da fram­åt sen­som­ma­ren!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.