FYNDLÄGE?

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Ge­ne­rellt är som­mar­stu­gor bil­li­gast i Öre­bro län och dy­rast i Stock­holms län, Hal­land, Skå­ne och på Got­land. Men om du kan tän­ka dig att kö­pa ett hus med stort re­no­ve­rings­be­hov el­ler bo långt från vatten går det att fyn­da även i de dy­ra­re lä­nen. De se­nas­te åren har de störs­ta pri­sök­ning­ar­na skett på Got­land och i Da­lar­na, me­dan pri­ser­na har sjun­kit mest i Skå­ne. In­tres­set för fri­tids­hus är of­ta som störst i maj, så vill du slip­pa slåss om stu­gor­na kan du med för­del ha li­te is i ma­gen och vän­ta ut den värs­ta ru­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.