SOMMARIDYLL I SÖRMLAND

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

ÄTTERSTA KARLSBORG Var? Ös­terå­ker, Vin­gå­ker. Vad? Det här vin­ter­bo­na­de fri­tids­hu­set på 112 kvm lig­ger mitt i den sörm­länds­ka lan­ti­dyl­len, med en stor, lum­mig trädgård och närhet till sjö­ar­na Öl­ja­ren och Hjäl­ma­ren. In­ne i hu­set finns två ka­kel­ug­nar och en fun­ge­ran­de öp­pen spis.

Ut­gångs­pris: 1 100 000 kr. Mäkla­re: Fredrik Öj­dahl, Fas­tig­hets­by­rån Katri­ne­holm.

Tänk att vär­ma upp sov­rum­met med den här re­jä­la öpp­na spi­sen!

Lant­käns­la på den in­gla­sa­de en­tré­ve­ran­dan.

Den här­ligt lum­mi­ga tom­ten ger en idyl­lisk Bul­ler­by-käns­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.