7

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

FAK­TO­RER SOM GÖR STUGOR DYRA Strand- el­ler sjö­lä­ge. Hög stan­dard. Av­skilt från gran­nar. Bil­väg än­da fram till tom­ten. Närhet till stör­re sam­häl­len (men in­te för nä­ra, tyst­nad står högt i kurs). Möj­lig­het till bryg­ga. Fär­digre­no­ve­rat. Röd­må­lad fa­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.