Ta hjälp

Härligt hemma - - INSPIRATIONEN VILL-HA-NU! -

Känns he­la pro­jek­tet med att planera och an­läg­ga en trädgård li­te väl stort? Det finns mas­sor av duk­ti­ga träd­gårds­de­sig­ners att ta hjälp av! När du an­li­tar en träd­gårds­de­sig­ner el­ler land­skaps­ar­ki­tekt kan du of­ta väl­ja om du ba­ra vill ha en kon­sul­ta­tion el­ler få hjälp med he­la ge­nom­fö­ran­det, från skis­ser till in­köp och plan­te­ring.

Mö­bel­se­ri­en Krögaren från Hil­ler­storp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.